dimecres, 24 d’octubre de 2018

ACTA ASSAMBLEA SETEMBRE 2017

ASSAMBLEA GENERAL DE L'AMPA DE L'ESCOLA PIA TÀRREGA

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura  i aprovació de l'acta anterior
2.- Funcionament i organització de l'AMPA
3.- Resum de les activitats del curs 2016-2017
4.- Novetats per al proper curs
5.- Estat de comptes
6.- Renovació de càrrecs
7.- Precs i preguntes

ASSISTENTS:
Montse Cos, Montse del Aguila, Sílvia Fernandez, Joan Garcia, Laia Graells, Txell Guixà, Andreu Llanes, Sílvia Pedreira, Tere Piqueras, Jordi Roig, David Sabanès, Marta Sans, Imma Solà, Montse Solé, Elisabet Talavera i Laura Tejero,

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
S'aprova l'acta de l'assamblea anterior celebrada el 28 de setembre del 2016 per assentiment.

2.- Funcionament i organització de l'AMPA
Es realitza un breu repàs sobre el funcionament i organització de l'AMPA.

3.- Resum de les activitats del curs 2016-2017
Fem una lectura ràpida de les activitats del curs passat,
Xocolatada de Sant Josep de Calassanç
Projecte Compartit
La Marató i Nadal a l'escola
Arribada dels Patges a l'Escola
Els Tres Tombs
Carnestoltes a l'Escola
Bicicletada
Festa de Fi de Curs
A banda de les activitats que realitzam vinculades amb el curs escolar es fa un breu repàs de les activitats dirigides als pares com son Zumba i Pilates que seguiran el mateix esquema durant aquest curs donada la bona acollida.
Es destaca que aquest any per primera vegada es participarà en la companya Posa't la Gorra.

4.- Novetats per al proper curs
La voluntat de l'AMPA és ser el més transversal possibles desde P3 fins a 4rt ESO i som conscients que això és complicat, per aquest motiu l'AMPA i els delegats de ESO des reuniran i estaran en contacte.
El logo nou de l'AMPA, presentat a la Festa de Fi de curs es presenta a l'Assamblea per tal de ratificar-lo davant els associats.
Es posa en coneixament dels associats que l'AMPA és deficitària tot i haver eixugat les pèrdues gràcies al balanç positiu d'altres anys. Es proposa a l'Assamblea pujar la quota a 30 € anuals per família,
S'analitza les aportacions a les Orles.
S'aclareix la finalitat que té la creació de les samarretes de la Bicicletada ja que van ser pensades per ajudar economicament a l'AMPA per tal de poder pagar la festa. Es planteja que es pot utilitzar per fomentar aquesta ajuda per part de les families sense caure en el consumisme.
Finalment s'aprova la pujada de la quota a 30 € per familia.
5.- Estat de Comptes
Actualment contem amb 84 families associades. Es proporciona als associats assistents un annex amb els comptes resultants de l'exercici 2016-2017. Tenim 6380'11€ d'ingressos i 7428,43€ de despeses, els que ens dona un balanç negatiu de 1048'32€

6.- Renovació de Càrrecs
S'informa a l'Assamblea que Sílvia Fernández acaba el seu càrrec de voc al a la Junta exercit els darrers 4 anys i ocuparà el seu lloc Sílvia Pedreira.

7.- Precs i Preguntes
No hi ha cap pregunta per part dels asssistents.

I, sense cap altre tema a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 23:00 hores estenent-se d'ella la present acta, del contingut del la qual, com a secretaria, EN DONO FE, amb el vist i plau de la Presidenta.